Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 3 юли 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на кандидатите за длъжността председател
 3.Кратки представяния на кандидатите за длъжността председател
 4.Избор на председател на Парламента (първи тур)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Избор на председател на Парламента (първи тур) (обявяване на резултатите)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Избор на председател на Парламента (втори тур)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Избор на председател на Парламента (втори тур) (обявяване на резултатите)
 11.Образуване на политически групи
 12.Ред на работа
 13.Време за гласуване
  13.1.Числен състав на комисиите (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Избор на заместник-председатели на Парламента (срок за внасяне на кандидатурите)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 19.Избор на заместник-председатели на Парламента (обявяване на кандидатурите)
 20.Избор на заместник-председатели На Парламента (първи тур)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Избор на заместник-председатели на Парламента (първи тур) (обявяване на резултатите)
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Избор на заместник-председатели на Парламента (второ гласуване)
 25.Възобновяване на заседанието
 26.Избор на заместник-председатели на Парламента (втори тур) (продължение)
 27.Възобновяване на заседанието
 28.Избор на заместник-председатели на Парламента (втори тур) (обявяване на резултатите)
 29.Възобновяване на заседанието
 30.Избор на заместник-председатели на Парламента (трети тур) (обявяване на резултатите)
 31.Избор на квестори (срок за внасяне на кандидатурите)
 32.Дневен ред на следващото заседание
 33.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Избор на председател на Парламента (първи и втори тур)
 Приложение 2 - Избор на заместник-председатели на Парламента (първи, втори и трети тур)
Протокол (183 kb)
10/09/2019 23:12
  Списък на присъствалите (66 kb)
09/09/2019 18:42
  Приложение 1 (14 kb)
10/09/2019 23:12
  Приложение 2 (19 kb)
10/09/2019 23:12
 
Протокол (82 kb)
10/09/2019 23:12
  Списък на присъствалите (12 kb)
09/09/2019 18:42
  Резултати от различните гласувания (18 kb)
05/09/2019 18:18
 
Протокол (315 kb)
10/09/2019 23:12
  Списък на присъствалите (78 kb)
09/09/2019 18:42
  Резултати от различните гласувания (70 kb)
05/09/2019 18:18
Последно осъвременяване: 10 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност