Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου
 3.Σύντομες παρουσιάσεις από τους υποψηφίους για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου
 4.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 11.Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 19.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
 20.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία)
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 23.Επανάληψη της συνεδρίασης
 24.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία)
 25.Επανάληψη της συνεδρίασης
 26.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (συνέχεια)
 27.Επανάληψη της συνεδρίασης
 28.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 29.Επανάληψη της συνεδρίασης
 30.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (τρίτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 31.Εκλογή των Κοσμητόρων (προθεσμία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων)
 32.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 33.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (πρώτη και δεύτερη ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη, δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (6 kb) Παράρτημα 1 (15 kb) Παράρτημα 2 (20 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (18 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (314 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (66 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου