Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 3 lipca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko przewodniczącego
 3.Krótkie prezentacje kandydatów na stanowisko przewodniczącego
 4.Wybór przewodniczącego Parlamentu (pierwsza tura głosowania)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Wybory przewodniczącego Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wybory przewodniczącego Parlamentu (druga tura głosowania)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Wybory przewodniczącego Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 11.Ustanowienie grup politycznych
 12.Porządek obrad
 13.Głosowanie
  
13.1.Skład liczbowy komisji (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 15.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (termin zgłaszania kandydatur)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 19.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (ogłoszenie kandydatur)
 20.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania)
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 23.Wznowienie posiedzenia
 24.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania)
 25.Wznowienie posiedzenia
 26.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ciąg dalszy)
 27.Wznowienie posiedzenia
 28.Wybory wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 29.Wznowienie posiedzenia
 30.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (trzecia tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 31.Wybór kwestorów (termin składania kandydatur)
 32.Porządek obrad następnego posiedzenia
 33.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybory przewodniczącego Parlamentu (pierwsza i druga tura głosowania)
 Załącznik 2 - Wybory wiceprzewodniczących Parlemantu (pierwsza, druga i trzecia tura głosowania)
Protokół (164 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (5 kb) Załącznik 1 (14 kb) Załącznik 2 (19 kb) 
 
Protokół (164 kb) Lista obecności (66 kb) Wyniki głosowania (5 kb) Załącznik 1 (14 kb) Załącznik 2 (19 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (17 kb)    
 
Protokół (300 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (71 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności