Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 3. júla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie mien kandidátov na zvolenie za predsedu
 3.Stručné predstavenie kandidátov na zvolenie za predsedu
 4.Voľba predsedu Parlamentu (prvé kolo hlasovania)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Voľba predsedu Parlamentu (prvé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Voľba predsedu Parlamentu (druhé kolo hlasovania)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Voľba predsedu Parlamentu (druhé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
 11.Utváranie politických skupín
 12.Program práce
 13.Hlasovanie
  13.1.Počet členov výborov (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Voľba podpredsedov Parlamentu (lehota na predloženie kandidatúr)
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 19.Voľba podpredsedov Parlamentu (ohlásenie kandidatúr)
 20.Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé kolo hlasovania)
 21.Pokračovanie rokovania
 22.Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
 23.Pokračovanie rokovania
 24.Voľba podpredsedov Parlamentu (druhé kolo hlasovania)
 25.Pokračovanie rokovania
 26.Voľba podpredsedov Parlamentu (druhé kolo hlasovania) (pokračovanie)
 27.Pokračovanie rokovania
 28.Voľba podpredsedov Parlamentu (druhé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
 29.Pokračovanie rokovania
 30.Voľba podpredsedov Parlamentu (tretie kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
 31.Voľba kvestorov (lehota na predloženie kandidatúr)
 32.Program rokovania na nasledujúci deň
 33.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 – Voľba predsedu Parlamentu (prvé a druhé kolo)
 Príloha 2 – Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé, druhé a tretie kolo)
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovaní (5 kb) Príloha 1 (14 kb) Príloha 2 (19 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (17 kb)    
 
Zápisnica (299 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (73 kb)    
Posledná úprava: 10. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia