Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av kandidaterna till talmansposten
 3.Kortfattade redogörelser av kandidaterna till talmansposten
 4.Val av parlamentets talman (första valomgången)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Val av parlamentets talman (första valomgången) (tillkännagivande av resultatet)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Val av parlamentets talman (andra valomgången)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Val av parlamentets talman (andra valomgången) (tillkännagivande av resultatet)
 11.Inrättande av politiska grupper
 12.Arbetsplan
 13.Omröstning
  13.1.Antalet ledamöter i utskotten (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Val av parlamentets vice talmän (tidsfrist för inlämnande av nomineringar)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 19.Val av parlamentets vice talmän (tillkännagivande av nomineringar)
 20.Val av parlamentets vice talmän (första valomgången)
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Val av parlamentets vice talmän (första valomgången) (tillkännagivande av resultatet)
 23.Återupptagande av sammanträdet
 24.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången)
 25.Återupptagande av sammanträdet
 26.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (fortsättning)
 27.Återupptagande av sammanträdet
 28.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av resultatet)
 29.Återupptagande av sammanträdet
 30.Val av parlamentets vice talmän (tredje valomgången) (tillkännagivande av resultatet)
 31.Val av kvestorerna (tidsfrist för inlämnande av nomineringar)
 32.Föredragningslista för nästa sammanträde
 33.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 – Val av parlamentets talman (första och andra valomgången)
 Bilaga 2 – Val av parlamentets vice talmän (första, andra och tredje valomgången)
Protokoll (164 kb) Närvarolista (66 kb) Omröstningsresultat (5 kb) Bilaga 1 (14 kb) Bilaga 2 (19 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (17 kb)    
 
Protokoll (294 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (69 kb)    
Senaste uppdatering: 11 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy