Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Torsdag den 4. juli 2019 - Strasbourg

2. Den navnemæssige sammensætning af udvalgene

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 209 fra de politiske grupper og løsgængerne havde modtaget udnævnelserne til de parlamentariske udvalg.

Listerne over de parlamentariske udvalgs navnemæssige sammensætning offentliggøres på Parlamentets websted og er vedlagt som bilag til nærværende protokol (bilag 1 i protokollen af 4.7.2019).

Seneste opdatering: 4. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik