Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Четвъртък, 4 юли 2019 г. - Страсбург

3. Избор на квестори в Парламента
Пълни стенографски протоколи

Пристъпи се към избор на квестори в съответствие с член 18 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че е получил следните кандидатури за квестори: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski и Anne Sander.

Кандидатите потвърдиха съгласието си.

Председателят съобщи, че тъй като броят на издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, кандидатите се избират чрез акламация в съответствие с член 15, параграф 1 от Правилника за дейността. Той потвърди, че ще се пристъпи към тайно гласуване в съответствие с член 18 и член 17, параграф 2 от Правилника за дейността, за да се определи редът на старшинство. Той съобщи на Асамблеята процедурата, която трябва да се следва.

Пристъпи се към гласуване.

Председателят обяви резултатите от изборите:

- брой на гласувалите: 574

- празни или недействителни бюлетини: 71

- подадени гласове: 503

В низходящ ред гласовете се разпределят, както следва:

Anne Sander: 407 гласа

Monika Beňová: 391 гласа

David Casa: 391 гласа

Gilles Boyer: 317 гласа

Karol Karski: 261 гласа

В съответствие с член 18 и 17, параграф 2 от Правилника за дейността редът на старшинство на квесторите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове — от тяхната възраст.

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол)(приложение 2 от протокола от 4.7.2019 г.)

(Заседанието беше прекъснато в 9.19 ч.)

Последно осъвременяване: 4 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност