Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Čtvrtek, 4. července 2019 - Štrasburk

3. Volba kvestorů Evropského parlamentu
Doslovné záznamy

Volba kvestorů byla zahájena v souladu s článkem 18 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že obdržel tyto nominace pro volbu kvestorů: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski a Anne Sander.

Kandidáti potvrdili svůj souhlas.

Předseda oznámil, že vzhledem k tomu, že počet kandidátů nepřesahuje počet volných míst, budou kandidáti zvoleni aklamací v souladu s čl. 15 odst. 1 jednacího řádu. Potvrdil, že v souladu s článkem 18 a čl. 17 odst. 2 jednacího řádu se bude konat tajné hlasování za použití elektronického hlasovacího zařízení s cílem stanovit hierarchii kvestorů. Informoval plénum o postupu, který se pro hlasování použije.

Hlasování začalo.

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

- počet hlasujících: 574

- prázdné nebo neplatné hlasovací lístky: 71

- odevzdané hlasy: 503

Počet získaných hlasů v sestupném pořadí:

Anne Sander: 407 hlasů

Monika Beňová: 391 hlasů

David Casa: 391 hlasů

Gilles Boyer: 317 hlasů

Karol Karski: 261 hlasů

V souladu s článkem 18 a čl. 17 odst. 2 jednacího řádu závisí hierarchie kvestorů na pořadí, v jakém byli zvoleni, a v případě rovnosti hlasů na věku.

(Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu.) (příloha 2 zápisu ze dne 4.7.2019)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:19.)

Poslední aktualizace: 4. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí