Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Torsdag den 4. juli 2019 - Strasbourg

3. Valg af Parlamentets kvæstorer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Der vælges kvæstorer i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 18.

Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende kandidaturer til valget af kvæstorer: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski og Anne Sander.

Kandidaterne bekræftede deres samtykke hertil.

Formanden meddelte, at da antallet af kandidater ikke oversteg antallet af ledige pladser, valgtes kandidaterne med akklamation jf. forretningsordenens artikel 15, stk. 1. Han bekræftede, at der jf. forretningsordenens artikel 18 og artikel 17, stk. 2, ved anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg ville finde en hemmelig afstemning sted med henblik på at bestemme kvæstorernes rangfølge. Han orienterede forsamlingen om proceduren.

Afstemningen gennemførtes.

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen:

- Antal deltagere i afstemningen: 574

- Blanke eller ugyldige stemmesedler: 71

- Afgivne stemmer: 503

Stemmefordeling i faldende orden:

Anne Sander: 407 stemmer

Monika Beňová: 391stemmer

David Casa: 391 stemmer

Gilles Boyer: 317 stemmer

Karol Karski: 261 stemmer

Kvæstorernes rangfølge bestemmes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 18 og artikel 17, stk. 2, af den rækkefølge, hvori de er valgt, og i tilfælde af stemmelighed af alderen.

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag)(bilag 2 i protokollen af 4.7.2019)

(Mødet udsat kl. 9.19.)

Seneste opdatering: 4. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik