Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Donderdag 4 juli 2019 - Straatsburg

3. Verkiezing van de quaestoren van het Parlement
Volledige verslagen

Overeenkomstig artikel 18 van het Reglement wordt overgegaan tot de verkiezing van de quaestoren.

De Voorzitter deelt mede de volgende voordrachten voor de verkiezing van de quaestoren te hebben ontvangen: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski en Anne Sander.

De kandidaten hebben bevestigd hiermee akkoord te gaan.

De Voorzitter deelt mede dat aangezien het aantal voorgedragen kandidaten niet groter is dan het aantal te vervullen zetels, de kandidaten bij acclamatie worden gekozen, overeenkomstig artikel 15, lid 1, van het Reglement. Hij verklaart dat overeenkomstig artikel 18 en artikel 17, lid 2, van het Reglement zal worden overgegaan tot geheime stemming met behulp van de elektronische steminstallatie om hun rangorde te bepalen. Hij zet de voor de stemming te volgen procedure uiteen.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

- aantal deelnemers: 574

- blanco of ongeldige stemmen: 71

- uitgebrachte stemmen: 503

Aantal behaalde stemmen in dalende volgorde:

Anne Sander: 407 stemmen

Monika Beňová: 391stemmen

David Casa: 391 stemmen

Gilles Boyer: 317 stemmen

Karol Karski: 261 stemmen

Overeenkomstig artikel 18 en artikel 17, lid 2, van het Reglement wordt de rangorde der quaestoren bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen, en, bij staking van stemmen, door hun leeftijd.

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen.)(bijlage 2 van de notulen van 4.7.2019)

(De vergadering wordt om 9.19 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid