Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 4 lipca 2019 r. - Strasburg

3. Wybór kwestorów Parlamentu
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z art. 18 Regulaminu przystąpiono do wyboru kwestorów.

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu następujących kandydatur na kwestorów: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski i Anne Sander.

Kandydaci potwierdzili swoją zgodę.

Przewodniczący ogłosił, że liczba kandydatów nie przekracza liczby stanowisk do obsadzenia, dlatego zgodnie z art. 15 ust. 1 Regulaminu kandydaci zostaną wybrani przez aklamację. Przewodniczący potwierdził, że porządek pierwszeństwa zostanie ustalony w drodze tajnego głosowania elektronicznego zgodnie z art. 18 i art. 17 ust. 2 Regulaminu. Przewodniczący poinformował zgromadzenie o mającej zastosowanie procedurze.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

- liczba głosujących: 574

- głosy nieważne: 71

- oddane głosy: 503

Wyniki w porządku malejącym:

Anne Sander: 407 głosów

Monika Beňová: 391 głosów

David Casa: 391 głosów

Gilles Boyer: 317 głosów

Karol Karski: 261 głosów

Zgodnie z art. 18 i art. 17 ust. 2 Regulaminu porządek pierwszeństwa kwestorów ustalany jest według kolejności, w której zostali wybrani, a w przypadku równej ilości głosów, według starszeństwa.

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia.)(załącznik 2 protokołu z dnia 4.7.2019)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.19.)

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności