Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 4. júla 2019 - Štrasburg

3. Voľba kvestorov
Doslovný zápis

V súlade s článkom 18 rokovacieho poriadku sa začala voľba kvestorov.

Predseda oznámil, že mu boli doručené tieto kandidatúry na voľbu kvestorov: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski a Anne Sander.

Kandidáti potvrdili svoj súhlas

Predseda oznámil, že ak počet kandidátov nie je vyšší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, kandidáti sa v súlade s článkom 15 ods. 1 rokovacieho poriadku volia aklamáciou. Potvrdil, že sa začne tajné hlasovanie v súlade s článkom 18 a článkom 17 ods. 2 rokovacieho poriadku, a to prostredníctvom elektronického hlasovania, aby sa určilo poradie, v akom boli zvolení. Informoval zhromaždenie o príslušnom postupe.

Hlasovanie sa začalo.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

– Počet hlasujúcich poslancov: 574

– Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok: 71

– Počet odovzdaných hlasov: 503.

Počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti (zostupne):

Anne Sander: 407 hlasy

Monika Beňová: 391 hlasy

David Casa: 391 hlasy

Gilles Boyer: 317 hlasy

Karol Karski: 261 hlasy.

V súlade s článkom 18 a článkom 17 ods. 2 rokovacieho poriadku sa prednostné poradie kvestorov určí podľa poradia, v akom boli zvolení, a v prípade rovnosti hlasov podľa veku.

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice)(príloha 2 zápisnice zo dňa 4.7.2019)

(Rokovanie bolo prerušené o 9.19 h.)

Posledná úprava: 4. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia