Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 4 юли 2019 г. - Страсбург

5. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ID, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, и Ann Widdecombe.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Ангел Джамбазки, Enikő Győri, Андрей Ковачев, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani и Juozas Olekas.

Изказаха се Maroš Šefčovič и Donald Tusk.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 4 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност