Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Torsdag den 4. juli 2019 - Strasbourg

5. Konklusioner fra det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019 (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin, løsgænger, og Ann Widdecombe.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani og Juozas Olekas.

Talere: Maroš Šefčovič og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 4. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik