Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. juuli 2019 - Strasbourg

5. Euroopa Ülemkogu 20.—21. juuni kohtumise järeldused (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 20.—21. juuni kohtumise järeldused (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Ciolos fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Ann Widdecombe.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani ja Juozas Olekas.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 4. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika