Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Donderdag 4 juli 2019 - Straatsburg

5. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, en Ann Widdecombe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani en Juozas Olekas.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid