Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 4 lipca 2019 r. - Strasburg

5. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 20–21 czerwca 2019 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 20–21 czerwca 2019 r. (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin niezrzeszona, i Ann Widdecombe.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani i Juozas Olekas.

Głos zabrali Maroš Šefčovič i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności