Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 4. júla 2019 - Štrasburg

5. Závery zo zasadnutia Európskej rady 20. – 21. júna 2019 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady 20. – 21. júna 2019 (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa a Ann Widdecombe.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani a Juozas Olekas.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 4. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia