Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 4 juli 2019 - Strasbourg

5. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–21 juni 2019 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–21 juni 2019 (2019/2686(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, och Ann Widdecombe.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Martin Horwood, Maria Spyraki, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani och Juozas Olekas.

Talare: Maroš Šefčovič och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 4 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy