Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα να γίνει παρέκκλιση από το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού και να εγκριθούν αμέσως τώρα τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το Σώμα συμφωνεί με την προτεινόμενη διαδικασία και εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου