Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 4. júla 2019 - Štrasburg

6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Predseda navrhol Parlamentu uplatniť odchýlku od článku 202 ods. 3 rokovacieho poriadku a už teraz schváliť zápisnicu z predchádzajúceho rokovania.

Parlament vyjadril súhlas s týmto postupom a schválil zápisnicu.

Posledná úprava: 4. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia