Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 4 juli 2019 - Straatsburg

7. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid