Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Четвъртък, 4 юли 2019 г. - Страсбург

9. Състав на Парламента

Frans Timmermans, първи заместник-председател на Европейската комисия, уведоми председателя, че освобождава мястото си в Парламента, считано от 2 юли 2019 г.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, тази функция е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент и съгласно член 4 параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви мястото му за свободно, считано от 2 юли 2019 г.

°
° ° °

Jeppe Kofod е назначен за министър на външните работи на Дания, считано от 27 юни 2019 г.

Парламентът отбеляза, че съгласно член 7 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, тази функция е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент и съгласно член 3 параграф 2, втора алинея и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността обяви мястото му за свободно, считано от 2 юли 2019 г.

Последно осъвременяване: 4 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност