Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

9. Σύνθεση του Σώματος

O Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι δεν θα καταλάβει την έδρα του στο Κοινοβούλιο με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η θέση αυτή είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2019.

°
° ° °

Ο Jeppe Kofod διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας με ισχύ από τις 27 Ιουνίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η θέση αυτή είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου