Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 4 juli 2019 - Straatsburg

9. Samenstelling Parlement

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft de Voorzitter laten weten dat hij met ingang van 2 juli 2019 afziet van zijn zetel in het Parlement.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en verklaart overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, zijn zetel vacant met ingang van 2 juli 2019.

°
° ° °

Jeppe Kofod is met ingang van 27 juni 2019 benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en verklaart overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea, en artikel 4, lid 1, van het Reglement, zijn zetel vacant met ingang van 2 juli 2019.

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid