Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 4. júla 2019 - Štrasburg

9. Zloženie Parlamentu

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, informoval predsedu o tom, že sa vzdáva svojho mandátu v Parlamente s účinnosťou od 2. júla 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 2. júla 2019.

°
° ° °

Jeppe Kofod bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí Dánska s účinnosťou od 27. júna 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 3 ods. 2 druhým pododsekom a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 2. júla 2019.

Posledná úprava: 4. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia