Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 4 юли 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Поименен състав на комисиите
 3.Избор на квестори в Парламента
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 8.Състав на комисиите
 9.Състав на Парламента
 10.График на следващите заседания
 11.Закриване на заседанието
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Поименен състав на комисиите
 Приложение 2 - Избор на квестори на Парламента
 Приложение 3 - Декларации за учредяване на политическите групи
Протокол (337 kb) Присъствен списък (64 kb) Приложение 1 (167 kb) Приложение 2 (6 kb) Приложение 3 (58 kb) 
 
Протокол (337 kb) Присъствен списък (64 kb) Приложение 1 (167 kb) Приложение 2 (6 kb) Приложение 3 (58 kb) 
 
Протокол (136 kb) Присъствен списък (11 kb)    
 
Протокол (532 kb) Присъствен списък (77 kb)    
Последно осъвременяване: 4 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност