Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 юли 2019 г. - Страсбург

4. Състав на Парламента

Kyriakos Velopoulos е избран за члeн на националния парламент на Гърция, считано от 7 юли 2019 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви мястото му за свободно, считано от 7 юли 2019 г.

°
° ° °

Нидерландските компетентни органи уведомиха за назначаването на Lara Wolters като член на Европейския парламент на мястото на Frans Timmermans, считано от 4 юли 2019 г.

Гръцките компетентни органи уведомиха за назначаването на Emmanouil Fragkos като член на Европейския парламент на мястото на Kyriakos Velopoulos, считано от 10 юли 2019 г.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор, Lara Wolters и Emmanouil Fragkos заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност