Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. juli 2019 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

Kyriakos Velopoulos var blevet valgt som medlem af Grækenlands nationale parlament med virkning fra den 7. juli 2019.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at Kyriakos Velopoulos' mandat var ledigt med virkning fra den 7. juli 2019.

°
° ° °

De kompetente nederlandske myndigheder havde meddelt, at Lara Wolters var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Frans Timmermans med virkning fra den 4. juli 2019.

De kompetente græske myndigheder havde meddelt, at Emmanouil Fragkos var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Kyriakos Velopoulos med virkning fra den 10. juli 2019.

Parlamentet tog dette til efterretning.

Lara Wolters og Emmanouil Fragkos deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik