Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει εκλεγεί βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο της Ελλάδας από τις 7 Ιουλίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από τις 7 Ιουλίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Lara Wolters ως βουλεύτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Frans Timmermans με ισχύ από τις 4 Ιουλίου 2019.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Εμμανουήλ Φράγκου ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Κυριάκου Βελόπουλου με ισχύ από τις 10 Ιουλίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Lara Wolters και ο Εμμανουήλ Φράγκος καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου