Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg

4. Samenstelling Parlement

Kyriakos Velopoulos is met ingang van 7 juli 2019 verkozen als lid van het nationale parlement van Griekenland.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, stelt het Parlement vast dat deze zetel met ingang van 7 juli 2019 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lara Wolters tot lid van het Parlement, ter vervanging van Frans Timmermans, met ingang van 4 juli 2019.

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Emmanouil Fragkos tot lid van het Parlement, ter vervanging van Kyriakos Velopoulos, met ingang van 10 juli 2019.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Lara Wolters en Emmanouil Fragkos, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid