Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 15. júla 2019 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Kyriakos Velopoulos bol zvolený za poslanca národného parlamentu Grécka s účinnosťou od 7. júla 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou európskeho poslanca, a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 7. júla 2019.

°
° ° °

Príslušné holandské úrady oznámili, že Lara Woltersová bola s účinnosťou od 4. júla 2019 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Fransa Timmermansa.

Príslušné grécke úrady oznámili, že Emmanouil Fragkos bol s účinnosťou od 10. júla 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Kyriakosa Velopoulosa.

Parlament vzal na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku Lara Woltersová a Emmanouil Fragkos zaujmú miesto v Parlamente a jeho orgánoch a budú požívať všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia