Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
CRE

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή AFET: Andrius Kubilius αντί Hildegard Bentele

επιτροπή AFCO: Geert Bourgeois αντί Ryszard Antoni Legutko

υποεπιτροπή DROI: Assita Kanko αντί Witold Jan Waszczykowski

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου