Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. július 15., Hétfő - Strasbourg

6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötésére irányuló tanácsi határozatra (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN

- Javaslat a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, PECH

- Javaslat az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös európai légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- Javaslat az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- Javaslat a a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az egységes felügyeleti mechanizmus alelnöki posztjára való kinevezésre (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

Utolsó frissítés: 2019. november 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat