Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 32k
Luni, 15 iulie 2019 - Strasbourg

6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE, PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, precum și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, precum și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de numire în funcția de vicepreședinte al mecanismului unic de supraveghere (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate