Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

8. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου II 2019 (PE 640.119/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Το αίτημα της ομάδας GUE/NGL να μην περατωθεί η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (σημείο 26 του ΤΣΗΔ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Michael Gahler κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (83 υπέρ, 142 κατά, 72 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Το αίτημα της ομάδας GUE/NGL να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη ως τρίτο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης, μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (σημείο 32 του ΤΣΗΔ), οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Mercosur.

Παρεμβαίνουν οι Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Christophe Hansen κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνουν οι Chris Davies, πρόεδρος της επιτροπής PECH, Robert Rowland και Claire Fox.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου