Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Esmaspäev, 15. juuli 2019 - Strasbourg

8. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2019. aasta juuli II osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 640.119/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse, et pärast komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust olukorra kohta Venezuelas (PDOJ punkt 26) ei esitataks arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ning Michael Gahler, kes oli ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (83 poolt, 142 vastu, erapooletuid 72).

Kolmapäev

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse lisada pärastlõunase istungipoole kolmandaks päevakorrapunktiks (pärast nõukogu ja komisjoni avaldusi teemal „Puhta õhu alad ELi linnades“ (PDOJ punkt 32)) nõukogu ja komisjoni avaldused teemal „ELi ja Mercosuri suhted“.

Sõna võtsid Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ning Christophe Hansen, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võtsid PECH-komisjoni esimees Chris Davies, Robert Rowland ja Claire Fox.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika