Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Maanantai 15. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

8. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Heinäkuun II 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 640.119/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Venezuelan tilanteesta antamasta julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi ei jätetä käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä (lopullisen esityslistaluonnoksen 26 kohta).

Puheenvuorot: Idoia Villanueva Ruiz, joka perusteli pyynnön, GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Michael Gahler, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (83 puolesta, 142 vastaan, 72 tyhjää).

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan kolmanneksi kohdaksi neuvoston ja komission puhtaan ilman vyöhykkeistä EU:n kaupungeissa antamien julkilausumien (lopullisen esityslistaluonnoksen 32 kohta) jälkeen otetaan neuvoston ja komission julkilausumat EU:n ja Mercosurin suhteista.

Puheenvuorot: Idoia Villanueva Ruiz, joka perusteli pyynnön, GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Christophe Hansen, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puheenvuorot: PECH-valiokunnan puheenjohtaja Chris Davies, Robert Rowland ja Claire Fox.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö