Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 3k
2019. július 15., Hétfő - Strasbourg

8. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a júliusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 640.119/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy ne zárják le az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke által a venezuelai helyzetről tett nyilatkozattal kapcsolatos vitát (a végleges napirendtervezet 26. pontja) állásfoglalási indítvány benyújtásával.

Felszólal Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést és Michael Gahler, aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (83 mellette, 142 ellene, 72 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként, a Tanács és a Bizottság által a „Tiszta levegőjű zónák az uniós városokban” témakörben (a végleges napirendtervezet 32. pontja) tett nyilatkozatot követően illesszék be a Tanács és a Bizottság által az EU és a Mercosur közötti kapcsolatokról tett nyilatkozatot.

Felszólal Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést és Christophe Hansen, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal Chris Davies, a PECH bizottság elnöke, Robert Rowland és Claire Fox.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Utolsó frissítés: 2019. november 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat