Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg

8. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli II 2019 (PE 640.119/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Een verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Venezuela (punt 26 PDOJ) niet af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Michael Gahler, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (83 voor, 142 tegen, 72 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Een verzoek van de GUE/NGL-Fractie om op de agenda als derde punt van de middag, na de verklaringen van de Raad en de Commissie over lage-emissiezones in EU-steden (punt 32 PDOJ), de verklaringen van de Raad en de Commissie over de betrekkingen tussen de EU en Mercosur op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Christophe Hansen, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Chris Davies, voorzitter van de commissie PECH, Robert Rowland en Claire Fox.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid