Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 15 juli 2019 - Strasbourg

8. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna juli II 2019 (PE 640.119/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

GUE/NGL-gruppen begärde att debatten om uttalandet av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Venezuela (punkt 26 i PDOJ) inte skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Michael Gahler yttrade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (83 röster för, 142 röster emot, 72 nedlagda röster).

Onsdag

GUE/NGL-gruppen begärde att man som tredje punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, dvs. efter uttalandena av rådet och kommissionen om områden med ren luft i EU-städer (punkt 32 i PDOJ), skulle föra in uttalanden av rådet och kommissionen om förbindelserna mellan EU och Mercosur.

Talare: Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Christophe Hansen yttrade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Chris Davies, ordförande för utskottet PECH, Robert Rowland och Claire Fox.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy