Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg

9. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
CRE

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling en Franc Bogovič.

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid