Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Luni, 15 iulie 2019 - Strasbourg

9. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

În temeiul articolului 172 din Regulamentul de procoedură, au luat cuvântul pentru intervenții cu durata de un minut următorii deputați, care au dorit să atragă atenția Parlamentului asupra unor chestiuni politice importante:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling și Franc Bogovič.

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate