Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 15 juli 2019 - Strasbourg

9. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling och Franc Bogovič.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy