Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 10.Agenda van de volgende vergadering
 11.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (105 kb) Presentielijst (48 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (25 kb) 
 
Notulen (105 kb) Presentielijst (48 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (25 kb) 
 
Notulen (68 kb) Presentielijst (10 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (24 kb) 
 
Notulen (213 kb) Presentielijst (66 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (91 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid