Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 10.Agenda van de volgende vergadering
 11.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (105 kb) Presentielijst (48 kb) Hoofdelijke stemming (25 kb) 
 
Notulen (68 kb) Presentielijst (10 kb) Hoofdelijke stemming (24 kb) 
 
Notulen (213 kb) Presentielijst (66 kb) Hoofdelijke stemming (91 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid