Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 15 juli 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Arbetsplan
 9.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 10.Föredragningslista för nästa sammanträde
 11.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (105 kb) Närvarolista (48 kb) Omröstningar med namnupprop (25 kb) 
 
Protokoll (68 kb) Närvarolista (10 kb) Omröstningar med namnupprop (24 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningar med namnupprop (92 kb) 
Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy