Indeks 
Zapisnik
XML 107kPDF 215kWORD 68k
Ponedjeljak, 15. srpnja 2019. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Podnošenje dokumenata
 7.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 8.Plan rada
 9.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 10.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 11.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 4. srpnja 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:03 h.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav Parlamenta

Kyriakos Velopoulos je izabran kao zastupnik u grčkom parlamentu s učinkom od 7. srpnja 2019.

Parlement je primio na znanje da u skladu s člankom 7. stavkom 2. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima tu dužnost nije moguće obnašati zajedno s dužnostima europskog zastupnika, te je u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 7. srpnja 2019.

°
° ° °

Nadležna nizozemska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Lare Wolters umjesto Fransa Timmermansa na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 4. srpnja 2019.

Nadležna grčka tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Emmanouila Fragkosa umjesto Kyriakosa Velopoulosa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 10. srpnja 2019.

Parlament je primio na znanje njihove izbore.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Lara Wolters i Emmanouil Fragkos sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE i ECR primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor AFET: Andrius Kubilius umjesto Hildegard Bentele

Odbor AFCO: Geert Bourgeois umjesto Ryszarda Antonija Legutka

pododbor DROI: Assita Kanko umjesto Witolda Jana Waszczykowskog

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.

°
° ° °

Govorio je Richard Corbett.


6. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019. – 2024.) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Proposal for a Council decision on the conclusion of a Protocol amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, IMCO, TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE, PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za imenovanje na funkciju potpredsjednika Jedinstvenog nadzornog mehanizma (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON


7. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom druge sjednice u siječnju 2019. i prve sjednice u ožujku 2019. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


8. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od srpnja II 2019 (PE 640.119/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se rasprava o izjavi potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Stanju u Venezueli (točka 26 dnevnog reda) ne zaključi podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev i Michael Gahler protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (83 za, 142 protiv, 72 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se u dnevni red kao treća točka popodnevnog dijela, nakon izjava Vijeća i Komisije o Zoni čistog zraka u gradovima EU-a (točka 32 dnevnog reda), uvedu izjave Vijeća i Komisije o odnosima između EU-a i Mercosura.

Govorili su Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev i Christophe Hansen protiv zahtjeva.

Parlament je odbio taj zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorili su Chris Davies, predsjednik Odbora PECH, Robert Rowland i Claire Fox.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


9. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

Govorili su, na temelju članka 172. Poslovnika o jednominutnim govorima, sljedeći zastupnici koji su željeli usmjeriti pažnju Parlamenta na važna politička pitanja:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling i Franc Bogovič.


10. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 640.119/OJMA).


11. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 17:53 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti