Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 8k
2019. július 16., Kedd - Strasbourg

3. Az Európai Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozata (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Ursula von der Leyen (a Bizottság elnökjelöltje) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Nigel Farage, független.

Felszólal: Ursula von der Leyen.

Felszólal Nico Semsrott, aki ügyrendi javaslatot tesz (mivel nem ügyrendi javaslatról van szó, az elnök félbeszakítja a felszólalót), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni és Roberts Zīle.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel és Sylvie Guillaume.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett és Pedro Marques.

Felszólal: Ursula von der Leyen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 13.00-kor felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2019. november 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat