Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 8k
Otrdiena, 2019. gada 16. jūlijs - Strasbūra

3. Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātes paziņojums (debates)
Stenogramma

Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāte) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen ID grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Nigel Farage, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Ursula von der Leyen.

Uzstājās Nico Semsrott, lai atgādinātu par Reglamentā noteikto kārtību (tā kā viņa uzstāšanās nebija atgādināšana par Reglamentā noteikto kārtību, sēdes vadītājs runātāju pārtrauca), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni un Roberts Zīle.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel un Sylvie Guillaume.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett un Pedro Marques.

Uzstājās Ursula von der Leyen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00.)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika