Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 8k
Dinsdag 16 juli 2019 - Straatsburg

3. Verklaring van de kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie (debat)
Volledige verslagen

Ursula von der Leyen (kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Nigel Farage, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen.

Het woord wordt gevoerd door Nico Semsrott, voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter ontneemt hem het woord omdat zijn interventie geen beroep op het Reglement inhoudt), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni en Roberts Zīle.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel en Sylvie Guillaume.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett en Pedro Marques.

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 13.00 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid